Catena Media har förvärvat utländska Bettingpro.com och dess relaterade tillgångar för 13,9 miljoner pund. Bettingpro.com och dess andra sajter riktar sig främst mot Australien och består av ett team på 25 journalister.

Av summan kommer 11,9 miljoner betalas efter transaktionens slut och 2 miljoner sex månader efter slutförandet. Överföringen och betalningen är planerad att ske senast i slutet av juli i år, skriver Catena Media i sitt pressmeddelande.

”Detta är ett perfekt exempel på ett förvärv i linje med vår globala tillväxtstrategi. Det kommer innebära en banbrytande förändring inom vårt sportsegment, och vi kommer att vara väl positionerade för ett händelserikt 2018 som inkluderar både Vinter-OS och VM i fotboll”, säger Robert Andersson som är vd för Catena Media.

Tillgångarna som förvärvas genererar i dagsläget en kvartalsvis försäljning på cirka 1,2 miljoner euro med en rörelsemarginal på cirka 55 procent. Det tredje kvartalet väntas bli något lägre på grund av säsongsmässiga effekter.

Runt 80 procent av intäkterna beskrivs komma från intäktsdelning, cirka 90 procent kommer från sportsbetting och 10 procent från Casino. En majoritet av intäkterna är från licensierade operatörer på reglerade marknader, vilket är ett fokusområde för Catena Media.

Källa: https://www.catenamedia.com/release/catena-media-acquires-the-award-winning-sports-affiliate-bettingpro-com/

Kommentera